Kaj je i-Size regulativa?

Od 9. julija 2013 je začela veljati prva faza novega i-Size pravilnika za otroške avtosedeže. Novi pravilnik prinaša številne izboljšave, med katerimi so najpomembnejše: določba obvezne vožnje otrokov v avtosedežih, nameščenih nasprotno od smeri vožnje do njihovega 15. meseca starosti, določbe, ki se nanašajo na stransko zaščito, ter nove kategorije avtosedežev.

BeSafe z veseljem pozdravlja ta novi pravilnik. Že približno 25 let, BeSafe prednjači pri spodbujanju varnosti otrok v avtomobilih, je posebej aktiven pri spodbujanju tega, da se otroci čim dlje vozijo obrnjeni nasprotno od smeri vožnje.

„BeSafe že več let zagovarja strožje testiranje avtomobilskih sedežev. Zdaj smo zelo zadovoljni, da je bil sprejet nov pravilnik, in smo še posebej veseli zaradi strožjih zahtev, da se otroci čim dlje vozijo obrnjeni nasprotno od smeri vožnje.” je, ob sprejetju novega pravilnika, izjavil Okke van Mourik, vodja razvoja izdelkov v BeSafe.

Novi i-Size pravilnik, ki je prvi izmed več načrtovanih i-size predpisov in ki se nanaša na ISOfix avtosedeže z integriranimi pasovi, je začel veljati 9. julija 2013.                                  Druga i-Size faza se nanaša na tako imenovane booster sedeže (brez integriranih pasov) z ali brez ISOfixa, načrtovana pa je za leto 2015.                                                        Tretja i-Size faza za sedeže, ki se postavljajo s pomočjo avtomobilskih pasov, z integriranimi notranjimi pasovi, naj bi se začela od leta 2015.

ECE r 44 04 bo najverjetneje popolnoma izginil po letu 2017, vendar ta datum še ni uradno potrjen.

Zakaj nov pravilnik?
– V skladu s pravilnikom ECE r 44 04 je mogoče postaviti otroka od 9 kg, v smeri vožnje, kar vodi k visokim tveganjem za poškodbe vratu.                                                                   + Po novemu i-size pravilniku je obvezna vožnja v smeri, ki je nasprotna smeri vožnje, do napolnjenega 15. meseca starosti otroka.

– Pravilnik ECE r 44 04 ne določa meril za stransko zaščito otrok v avtosedežih.                                                                                                                                                            + Novi i-size pravilnik določa več meril za zaščito pred stranskimi udarci.

–  Razvrstitev težnostnih razredov v skladu s pravilnikom ECE r 44 04 je nejasna tudi zato ker temelji le na teži otroka, in lahko privede do napačne uporabe avtosedežev.               + Razvrstitev je lažje razumljiva in temelji na višini in starosti otroka.

– Možnosti za zmanjšanje nepravilne namestitve in uporabe niso v veliki meri vključene v veljavni pravilnik ECE r 44 04.                                                                                             + Za zmanjšanje nepravilne uporabe sedeža, kot tudi povečanje uporabe sistema ISOfix, novi i-size pravilnik upošteva le avtosedeže, ki so nameščeni s pomočjo ISO-fix.

Čim dlje v nasprotni smeri                                                                                                                                                                                                                                              V skladu z novim i-Size pravilnikom je obvezna vožnja otrok v avtosedežih, ki so nameščeni v smeri, ki je nasprotna smeri vožnje, do njihovega 15. meseca starosti.

Glede na to, da so otroci v avtosedežih, ki so obrnjeni v smeri vožnje, izpostavljeni bistveno večjemu tveganju hudih poškodb vratne hrbtenice in hrbtenjače, nova i-size regulativa gre korak naprej, z opredelitvijo, da otroci ne bi smeli biti prezgodaj postavljeni v avtosedeže, ki niso obrnjeni nasprotno od smeri vožnje.

Stranska zaščita                                                                                                                                                                                                                                                     Čeprav testiranja združenj potrošnikov že dolgo časa upoštevajo tudi stransko zaščito ob trčenju, ECE r44 04 ne vsebuje nobenih določb na tem področju.

Nova regulativa i-Size ima zdaj več kriterijev za testiranje stranske zaščite, kar pomeni, da bodo vsi i-Size sedeži morali zagotoviti stransko zaščito pred udarci. Sedeži brez take zaščite bodo izginili z izvedbo i-Size faz in z odpravo pravilnika ECE r 44 04.

Nekateri sedeži, ki so izdelani v skladu z ECE R44 04 regulativo, vključno s sedeži BeSafe, so bili testirani po strožjih kriterijih, ki vključujejo stransko zaščito, čeprav ECE R44 40 tega ne zahteva.

Omejitev skupne teže
= 33 kg

Največja teža otroka in sedeža skupno znašata 33 kg. Največja teža sedeža prve faze i-Size sedežev je 15 kg. Sedež, ki ima 15 kg, je namenjen otrokom do 18 kg. Če je sedež lažji, ga lahko težji otrok tudi uporablja. Sedeži bodo imeli oznake z največjo dovoljeno težo otroka.

Obstoječi težnostni razredi potrošnikom niso povsem jasni

ECE r44 04 temelji na težnostnih razredih: skupina 0+ od rojstva do 13 kg (izključno nasprotna smer), skupina 1 od 9 kg do 18 kg in skupina 2 od 15 kg do 25 kg. Skupini 1 in 2 se lahko uporabljeta tako v smeri vožnje, kot tudi v nasprotni smeri. Skupina 3 je namenjena otrokom od 22 do 36 kg in je vedno v smeri vožnje. Ta razvrstitev podaja zelo nejasne podatke, ko je otrok pripravljen za večji avtosedež. Sedeži v skupini 0+ so zelo pogosto premajhni, da jih lahko uporabljajo otroci, ki tehtajo 13 kg.

Mnogi starši prestavijo otroke v večji sedež, nameščen v smeri vožnje, veliko prezgodaj, približno po starosti 9 mesecev (skupina 1, 9-18 kg). To je zato, ker sedanja regulacija uporablja težnostno kategorizacijo, ki se lahko napačno razume in omogoča otroku, ki tehta 9 kg, večji sedež.

Novost v i-Size regulativi je klasifikacija, ki bo temeljila na višini otroka, ki je povezana tudi z velikostjo oblačila otrokov. V ECE r44 04 ni nobene določbe, ki bi omejila višino otroka.

V i-Size bo vsaka višinska vrednost povezana z najmanjšo višino ramen, širino ramen in širino bokov, ter bodo skoraj vsi otroci, ki ustrezajo tem dimenzijam, primerni za sedež. Po določbah glede višine, bo navedena tudi največja teža otroka.                                                                                                                                                                                         V i-Size regulaciji so opredeljene številne določbe, da bi se zmanjšala možnost nepravilne uporabe otroških avtosedežev. Namestitev pomoči ISOfix-a in pasu v treh točkah združevanja, ne bo več mogoča. ISOfix je že dokazal, da zagotavlja zmanjšano možnost nepravilne namestitve.

   
A= Stojna višina
B = Višina pri sedenju
– Širina ramen
– Širina bokov
– Višina ramen                                                                                                                                                                                                                                                       Težnostne skupine ECE r44 40

Zmanjšanje nepravilne namestitve                                                                                                                                                                                                                      Številne različne študije so pokazale, da so nepravilne namestitve/uporaba zelo pogosti, ko se sedeži v avtomobil nameščajo s pomočjo pasov v 3 točkah. Po nedavnem nadzoru iz Velike Britanije *, se je izkazalo, da je 52% vseh sedežev nepravilno nameščeno, in jih je od tega 27% postavljeno s ključnimi napakami.

*izvor:protectchildgb.org.uk