Naš avtosedež za novorojenčke BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size je ponovno sodeloval v testu, ki ga je maja letos izvedel Stiftung Warentest / ADAC. Avtosedež je pokazal močne zmogljivosti v kategoriji varnosti, pa tudi v kategorijah upravljanja in ergonomije. V kategoriji varnosti je BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size dosegel oceno “Zelo dobro” (1,3) in najboljšo oceno bočnega trka v tem testu ter celo izboljšal že tako močno zmogljivost predhodnika BeSafe iZi Go Modular i-Size.

To so izvrstni razlogi za zadovoljstvo, žal pa je bila skupna ocena avtosedeža zmanjšana zaradi kemijskih ugotovitev, povezanih z nalepko na avtosedežu, pri kateri je bila ugotovljena višja raven naftalena, kot je predpisana s testom.

Omejitev prisotnosti kemikalij, uporabljenih v tem preskusu, ni izhajala iz zdravstvenih meril. Neodvisni strokovnjaki za kemikalije so ugotovili, da raven kemikalij na oznaki avtosedeža BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size ne predstavlja nevarnosti za zdravje otrok.

Podrobnosti o rezultatih

Ta test za potrošnike je sestavljen iz treh glavnih kategorij, v katerih se preizkuša avtosedež: varnost, ki zajema 50% skupne ocene, upravljanje (40%) in ergonomija (10%). V kategoriji varnosti je BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size dosegel oceno “Zelo dobro” (1,3) in najboljšo oceno bočnega trka v tem testu ter celo izboljšal že tako močno zmogljivost predhodnika BeSafe iZi Go Modular i-Size. Veseli smo, da je bila tudi uspešnost sedeža v kategorijah upravljanja in ergonomije dobro ocenjena, tako da bi brez vpliva kemičnega testa ta otroški avtosedež dobil splošno oceno “Dobro”.

Prav tako se tudi prevleke avtosedežev preizkusijo na prisotnost kemikalij in če je ena ali več kemikalij prisotna v večji meri, kot je predpisana, se skupni rezultat preskusa zniža.

V primeru sedeža BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size je bilo ugotovljeno, da je bila količina naftalena (najdena na eni nalepki avtosedeža) večja od predpisane s testom. To je privedlo do popolnega zmanjšanja skupne ocene na 5,5.

Gre za kemikalijo, ki je v nalepki, ki je prišita na avtosedež, in je bila izdelana v obdobju od aprila 2020, kjer dobavitelj oznake ni spoštoval dogovorjenih proizvodnih pogojev.

Informacije o kemijskih preskusih

Najvišje vrednosti naftalena, ki jih uporablja Stiftung Warentest, temeljijo na nemški oznaki GS (“Geprüfte Sicherheit”). Po navedbah nemškega zveznega inštituta za oceno tveganja pa te najvišje vrednosti GS ne izhajajo iz zdravstvenih meril, nego so več orijentirani na tisto kar je danes tehnično mogoče in dosegljivo.

Podpiramo namen Stiftung Warentesta, da s temi največjimi vrednostmi spodbudi proizvajalce, da čim bolj zmanjšajo uporabo kemičnih spojin. Žal nam je, ker lahko ocena daje napačen vtis potrošnikom, ki ne vedo, da te najvišje vrednosti ne izhajajo iz zdravstvenih meril.

Ocena potencialnih učinkov na uporabnika

Za podrobno obravnavo te situacije in individualni pregled našega avtosedeža smo se posvetovali s kemičnimi strokovnjaki, da pridobimo poglobljeno razumevanje možnih posledic. Po mnenju neodvisnih znanstvenih strokovnjakov s področja zdravja ljudi, modeliranja izpostavljenosti in toksičnosti, raven kemikalij, ki izhajajo iz etikete na prevleki, ne predstavlja nevarnosti za dojenčke, otroke ali novorojenčke med normalno uporabo avtosedeža. To pomeni, da čeprav so skupne ravni višje od tehnično dosegljivih in presegajo naše lastne standarde, vseeno ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnika in je sedež še vedno mogoče uporabljati brez kompromisov in brez skrbi.

Ker pa ravni ne ustrezajo standardom BeSafe, se je BeSafe takoj odločil, da bo ukrepal in zamenjal dobavitelja etiket ter o tem obvestil sredi maja.

Več o testiranju ADAC

Nemško združenje potrošnikov Stiftung Warentest dvakrat letno v imenu ICRT (International Consumer Research & Testing) izda neodvisen test novih in ustreznih otroških avtosedežev v Evropi. Preskusi trkov in ocene varnosti tega izdelka se izvajajo v preskusnem centru ADAC, nemškega avtomobilskega združenja. Ostale dele testa izvajajo avstrijska in švicarska avtomobilska zveza, ÖAMTC in TCS.

BeSafe svoje izdelke redno preizkuša in pregleduje, da bi ves čas izpolnjevali lastne standarde kakovosti in varnosti. Standardi podjetja BeSafe kot enega vodilnih podjetij v proizvodnji avtosedežev so višji od standardov, ki jih določajo mednarodni predpisi. Kljub temu smo ugotovili, da nekatere etikete avtosedežev vsebujejo prevelik delež kemične spojine naftalen.

Za poglobljeno razumevanje možnih posledic smo se posvetovali s kemičnimi strokovnjaki. Po mnenju neodvisnih znanstvenih strokovnjakov s področja zdravja ljudi, modeliranja izpostavljenosti in toksičnosti raven kemikalij, ki izhajajo iz etikete na oblazinjenju, med normalno uporabo avtomobilskih sedežev ne predstavlja nevarnosti za dojenčke, otroke ali novorojenčke. To pomeni, da čeprav so ravni spojin višje od našega lastnega standarda, še vedno ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov.
Ker pa ravni ne ustrezajo standardom BeSafe, se je BeSafe takoj odločil, da bo ukrepal in zamenjal dobavitelja etiket.

Informacije o kemikaliji

Naftalen je kemikalija, ki spada v policiklični aromatski ogljikovodik (PAH). Je organska spojina in nizke koncentracije naftalena najdemo skoraj povsod v okolju. Po navedbah nemškega zveznega inštituta za oceno tveganja ni nobenih pomembnih epidemioloških ugotovitev rakotvornega učinka na ljudi po izpostavljenosti naftalanu z dihanjem. Po načelu minimizacije proizvajalcem se svetuje, naj še naprej čim bolj tehnično zmanjšujejo količino naftalena v potrošniških izdelkih.

Dodaj odgovor